014 570 666, Viitasaari
0400 570 553, Pihtipudas
0400 578 370, Pihtipudas

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, jonka avulla tuetaan asiakasta ratkaisu- ja voimavarakeskeisellä lähestymistavalla elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Käypähoitosuosituksessa (2013) neuropsykiatrinen valmennus määritellään psykososiaaliseksi menetelmäksi, jossa tavallisimmin käytetään keinoina psykoedukaatiota, ratkaisukeskeisiä menetelmiä sekä käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä. Neuropsykiatrisen valmennuksen lähtökohtainen ajatus on, että ihmisellä on voimavaroja, taitoja ja kyvykkyyttä, mutta hän tarvitsee ohjausta niiden käyttöön ottamiseksi ja soveltamiseksi arjen sujumisessa ja uusien käyttäytymismallien löytämisessä.

Neuropsykiatrinen valmennus on suunnattu eri-ikäisille henkilöille, joilla arjen sujuvuus on vaikeutunut erilaisten neuropsykiatristen erityisvaikeuksien kuten ADHD:n, ADD:n, autismikirjon, Touretten, aivovamman tai muun syyn vuoksi. Neuropsykiatrisissa häiriöissä on todettu liitännäisoireina usein myös toiminnan ohjauksen sekä aistitiedon käsittelyn vaikeuksia.

Neuropsykiatrinen valmennus on lyhytkestoista, sisältäen useimmiten enintään kymmenen ohjaamistapaamista. Tämän vuoksi se soveltuukin parhaiten henkilöille, jotka ovat alusta alkaen motivoituneita ja arjen haasteet ovat helposti rajattavissa. Lasten ja nuorten nepsy -valmennuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä perheen kanssa.

Neuropsykiatrinen valmennus ei kuulu Kelan korvattavaan tai lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Lääkinnällisen kuntoutuksen kautta on mahdollisuus saada palveluseteli toimintaterapiaan, jossa lähestymistavaksi ja terapiamenetelmäksi valitaan ratkaisu- ja voimavarakeskeinen valmennus- ja kuntoutusote.
Maksusitoumus neuropsykiatriseen valmennukseen voidaan myöntää erityisen harkinnan perusteella lyhytaikaisena tukitoimena tukemaan itsenäistä ja omatoimista suoriutumista toimintaan varattujen määrärahojen puitteissa esim. perhe- mielenterveyspalveluiden kautta tai vammaispalveluiden kautta kun se perustuu yksilölliseen tuki- ja palvelusuunnitelmaan.

Tutustu myös Neuropsykiatriset valmentajat ry:n nettisivuihin.

Jenni Siipola, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja p. 040 4164 687

Top