014 570 666, Viitasaari
0400 570 553, Pihtipudas
0400 578 370, Pihtipudas

TYÖTERVEYSHUOLTO viitasaari

Työterveyshuoltomme tarjoaa kattavasti työterveys-, työkyky- ja työhyvinvointipalveluita. Tehtävänämme on antaa asiakasyrityksille selkeä/ymmärrettävä työterveyshuoltosopimus, ja että työterveyshuoltoon käytettävät investoinnit ovat ennakoitavissa yhteistyössä käytettävän vuosikellon avulla. Palvelumme laatu ja työntekijöidenne terveyden edistäminen ovat meille kunnia-asia.

Lakisääteinen työterveyshuolto

Tuotamme lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, jonka sisällön määrittää työterveyshuoltolaki (1383/2001) ja toimintaa toteutetaan hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteiden (708/2013) mukaisesti. Lakisääteinen työterveyshuollon palvelu pitää sisällään ennaltaehkäisevät terveyspalvelut, jossa työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon tarkoituksena on yhteistyössä edistää muun muassa työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä työyhteisön toimintaa. Lakisääteistä työterveyshuoltoa toteuttaa työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi ja muut työterveyden asiantuntijat.

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää:

 • työpaikkaselvitykset
 • toiminnan suunnittelun ja toimintasuunnitelman laatimisen työterveysyhteistyössä
 • työterveystarkastukset
 • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
 • työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutuksen ohjaaminen
 • työkykyä ylläpitävä ja työhyvinvointia edistävä toiminta
 • työterveyshuollon ryhmäohjaus
 • työn kuormittavuuden arviointi
 • tapaturmien torjunta ja ensiapuvalmiuden ylläpito
 • ammattitauteihin ja ammattitauti epäilyihin liittyvät tutkimukset ja tarvittavat jatkotoimenpiteet

Työterveyspainoitteinen sairaanhoito

Työterveyspainoitteisen sairaanhoidon tavoitteena on tukea ja vahvistaa ennaltaehkäisevää työterveyshuollon toimintaa. Tavoitteena on löytää varhaisessa vaiheessa työstä aiheutuvan sairastuvuuden "juurisyyt" ja niiden kautta vaikuttaa työhön, työolosuhteisiin ja työyhteisöön sekä tätä kautta nopeuttaa työhön paluuta. Työterveyden sairaanhoito painottuu työstä aiheutuvaan sairastavuuden hoitoon. Sairaanhoitopalveluiden järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. 

Sairaanhoitopalveluiden sisältö:

 • hoidon tarpeen arviointi puhelimitse
 • työterveyshoitajan vastaanotto
 • tarvittaessa hoitajan kirjoittama sairauspoissaolotodistus 1-3 pvä
 • työterveyshoitajan lähetteellä työfysioterapeutin tai työpsykologin käynnit toimintasuunnitelman mukaisesti
 • lääkäri-, etäpalvelu-, laboratorio- ja rtg-tutkimukset sopimuksen mukaisesti esim. suppea, yleislääkäritasoinen palvelu

 

Yrittäjä, ota yhteyttä työterveyshoitaja Emilia Paanaseen p. 040 159 5315 ja teemme juuri Teidän yrityksenne tarpeisiin sopivan työterveyshuolto-paketin.

Top