014 570 666, Viitasaari
0400 570 553, Pihtipudas
0400 578 370, Pihtipudas

Neurologinen fysioterapia


Fysioterapeuttimme ovat lisäkouluttautuneet arvostettuun Bobath- menetelmään sekä NDT-terapiaan. Neurologisissa sairauksissa ja lihastaudeissa terapia on kokonaisvaltaista. Yksilölliset tavoitteet määräytyvät kuntoutujan iän sekä ongelmien ja voimavarojen perusteella. Kuntoutuksen perustana on saumaton yhteistyö asiakkaan ja eri asiantuntijatahojen kanssa. Neurologisen terapian tavoitteena on vähentää epänormaaleja asento- ja liikemalleja sekä tukea ja parantaa kuntoutujan toimintakykyä sekä liikkumista. Yhteistyössä arvioidaan apuvälineiden tarvetta sekä ohjataan niiden käyttöä. Toteutamme neurologista fysioterapiaa myös koti- ja laitoskäynteinä sekä allasterapiaa Viitasaaren uimahalli Simmarissa.

MS
Parkinson
selkäydinvammat
Aivoverenkiertohäiriöt ja aivovauriot
lihastaudit
 

NDT-terapia (Neurodevelopemental treatment) on erikoiskoulutus cp-vammaisten lasten terapiaan. Se perustuu keskushermoston kehittymiseen aktiivisen toiminnan avulla.

Tavoitteena on mahdollisimman normaalit asento- ja liikemallit, jotka tukevat kokonaisvaltaista
toiminnallisuutta.


Lue lisää Kelan sivuilta miten haet kuntoutukseen.

http://www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen

Katso myös

http://www.kela.fi/matkat

http://www.kela.fi/vammaisetuudet

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä Kelaan

http://www.kela.fi/yhteystiedot

PABLO yläraajan kuntoutus


Pablo on interaktiivinen laitteisto yläraajan sensomotoriikan kuntoutukseen sekä toiminnan arviointiin. Pablo-laitteistoa voidaan hyödyntää niin neurologisen, kuin ortopedisen kuntoutuksen eri vaiheissa.

Laitteisto sopii aikuisille ja lapsille. Ohjelmisto mahdollistaa dokumentoinnin ja terapian seurannan.

Pablo-laitteistolla on mahdollista mitata käden puristus- ja ojennusvoimat, sormien puristusvoimat, sekä yläraajan liikkuvuuksia.

TYMO Terapia-alusta


Tymo on ainutlaatuinen helposti liikuteltava terapia-alusta, joka on yhdistetty selkeään arviointi- ja terapiaohjelmistoon.

Tehdyt mittaukset ja harjoitteet tallentuvat automaattisesti, jolloin terapian seuranta ja dokumentointi on helppoa.

- mahdollistaa staattisen ja dynaamisen mittaamisen sekä terapian
- selkeä ohjelmisto mahdollistaa mittausten toistettavuuden
- pelinomaisessa maailmassa tehtävät harjoitteet motivoivat
- visuaalinen palaute välitöntä ja konkreettista
- voidaan hyödyntää seisten, istuen ja etunojassa
- muuntuu lisäosien avulla interaktiiviseksi tasapainolaudaksi
- ohut ja helposti kuljetettava


Painokevennetty harjoittelu


Painokevennetty harjoittelu on tutkimuksiin perustuva kuntoutusmuoto, jolla voidaan parantaa pystyasentoa ja tasapainoa, edistää kävelykykyä sekä kohentaa kuntoa. Painokevennetyssä harjoittelussa kuntoutujan painoa kevennetään tukivaljaiden avulla. Valjaiden avulla harjoittelu on tehokasta ja turvallista. Kävelymatolla toteutettu harjoittelu mahdollistaa mm. tasamaa- ja ylämäkikävelyn harjoittelun. Painokevennetty harjoittelu toteutetaan aina yksilöllisesti fysioterapeutin ohjauksessa.

Kenelle harjoittelu sopii?
Painokevennetty harjoittelu palvelee niin pyörätuolin käyttäjiä kuin itsenäisesti käveleviä henkilöitä. Harjoittelu on tehokasta aivoverenkiertohäiriöiden sekä muiden neurologisten sairauksien kuntoutuksessa. Harjoittelu sopii myös alaraajaongelmaisille, kaatumispelosta kärsiville, ikäihmisille sekä lonkka-, polvi- ja nilkkaoperaatioiden jälkeiseen kuntoutukseen.

Painokevennetyn harjoittelun tavoitteita:
- pystyasennon hallinnan parantuminen
- luonnollisen kävelyn vaiheiden uudelleen oppiminen
- kävelyvarmuuden ja -nopeuden lisääntyminen
- kaatumistapaturmien ehkäisy
- kestävyyden lisääntyminen
- tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennaltaehkäisy

Fysioterapia Viitasaari | Pihtipudas
Fysioterapia Viitasaari | Pihtipudas
Top