0400-540666

Psykologit ja psykoterapeutit

Milloin hakeutua psykologin vastaanotolle?

Psykologin ammatinkuva:
Psykologin tarjoamassa terapiassa keskitytään henkilön ongelmiin, huolenaiheisiin, ahdistukseen ja stressiin ja niiden käsittelyyn. Psykologin kanssa voi jutella lapsuuden tapahtumista, ongelmista parisuhteessa, suhteesta vanhempiin tai esimerkiksi itseluottamukseen liittyvistä asioista. Jos haluat kehittyä ja parantaa elämääsi, voi terapia olla se oikea vaihtoehto.

Psykologit ovat psyykkisten toimintojen erityisasiantuntioita, joista mielen sairaudet ovat vain yksi osa. Psykologit tutkivat myös ilmiöitä, kuten lahjakkuus, älykkyys, kasvu ja kehitys tai vaikkapa onnellisuus. 

Psykologiaa hyödynnetään paitsi kasvatuksessa myös mm. työ- ja organisaatiopuolella ja teknologian parissa. 
Psykologit voivat olla asiantuntijoita myös yksilön ja ryhmän välisissä ilmiöissä, kuten työelämän psykologit ovat.

Psykologit ovat myös ihmisen kasvun ja kehityksen asiantuntijoita. Perinteisemmin psykologit ovat olleet ns. kliinisesti suuntautuneita ja työskennelleet psykiatrian yhteydessä.

Psykologien työkaluja ovat myös psykologiset testit eli psykologiset tutkimusmenetelmät. Näihin kuuluvat mm. persoonallisuus- ja älykkyystutkimukset tai erilaisten muisti- ja havaintoilmiöiden tutkimukset. Psykologinen yksilötutkimus on parhaimmillaan syvällisintä analyysia, mitä yksilön mielestä ja toiminnasta kyetään tuottamaan.

Milloin hakeutua psykoterapeutin vastaanotolle?

Psykoterapeutin ammatinkuva:
Psykoterapiaan hakeudutaan monenlaisista syistä, joista tyypillisimpiä ovat masennukseen ja ahdistukseen liittyvät pulmat ja ihmissuhdevaikeudet. Moni pohtii, ovatko ongelmat riittävän vakavia, että niihin tarvitaan terapiaa. Toisaalta hakeutuja voi epäillä, voiko terapiasta saada apua ongelmiinsa. 

Näihin kysymyksiin ei ole yksiselitteistä vastausta. Kuitenkin jos ongelmat ovat pitkäaikaisia tai luonteeltaan toistuvia, ne aiheuttavat haasteita pärjäämisessä esimerkiksi työssä, opinnoissa tai sosiaalisissa suhteissa, psykoterapia voi olla sopiva vaihtoehto. 

Psykoterapeutit hoitavat yleensä lieviä ja keskivaikeita mielenterveysongelmia. Hoitomuotona psykoterapia on rajattu ja yhdessä sovittu prosessi, johon voi psykiatrin arvion perusteella hakea myös Kelasta kuntoutustukea. KELA:n tukeman kuntoutuspsykoterapian tavoite on työkyvyn tukeminen silloin, kun työ- tai opiskelukyky on uhattuna psyykkisten kuormitustekijöiden vuoksi.

Psykoterapiaa on pitkää sekä lyhyttä. Psykoterapia perustuu terapeuttiselle vuorovaikutukselle, merkityksiin ja sisältöihin. Psykoterapia on psykologinen ja siten lääkkeetön menetelmä. Lääkkeiden käytön voi haluttaessa yhdistää psykoterapiaan.


Psykologit

Ari Lahtinen

Psykologi
Tehtäväalue:
Pitkä yksilöterapia (1-2 vuotta)
Lyhyt yksilöterapia (10-20 käyntikertaa)
Parisuhdeneuvonta (3-6 käyntikertaa)
Yksilö- ja ryhmäohjaus

Viitasaari

Ajanvaraus:
puh: 040 - 7784582

Satu Vehkala

Psykologi
(Kela-pätevyys)
Tehtäväalue:
Psykologin neuvonta-, keskustelu- ja tutkimuskäynnit (yksilö-, pari-, perhe- ja yhteisökäynnit)
Yksilöpsykoterapia (lapset, nuoret, aikuiset)
EMDR-terapia (lapset, nuoret, aikuiset)
Psykososiaalinen kriisityö
Työterveyspsykologin palvelut
Koulutus ja työnohjaus

Viitasaari
Pihtipudas

Ajanvaraus:
e-mail: straniussatu@gmail.com
ja satu@tuntumaa.fi
puh: 040 - 735 8308
tai 040 - 6311996 Satu Vehkala/Tuntumaa Oy

Psykoterapeutit

Harri Back

Psykoterapeutti
(Kela-pätevyys)
Tehtäväalue:
Lyhyet ja pitkät yksilöterapiat
Parisuhdeneuvonta
Koulutus ja työnohjaus
Erityisosaamisena masennuksen hoito

Viitasaari
Pihtipudas

Ajanvaraus:
puh: 050 - 408 9724

Tarja Ridell

Psykoterapeutti
Perheterapeutti
(Kela-pätevyys yli 16-vuotiaille)
Pariterapeutti (Kela-pätevyys)
EMDR-terapeutti
Perheasioiden sovittelija
Tehtäväalue:
Lyhyet ja pitkät yksilö-, perhe- ja pariterapiat
EMDR-terapia (lapset, nuoret, aikuiset) mm. pelkojen ja traumojen hoidossa
ADHD -lasten vanhempien strategiaohjaus
Perheasioiden sovittelua vanhempien erotilanteissa

Viitasaari iltaisin ma-ke

Ajanvaraus:

Viitasaari
e-mail: tarja.ridell@outlook.com
Puh: 041-547 5501

Pihtipudas
puh: 045 - 273 3765

Miten pääsen hoitoon?

Psykoterapiaan voi hakeutua joko yksityisesti omalla kustannuksella, Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian kautta tai sitä on mahdollista saada rajoitetusti myös julkisen terveydenhuollon kautta. Jotkin sairausvakuutukset voivat myös korvata lyhytpsykoterapiaa yleensä tapaturmiin liittyen. Tietyin kriteerein psykoterapiaa on mahdollista saada myös Kelan harkinnanvaraisena vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tarkemmat tiedot ja kriteerit kannattaa tarkistaa Kelan sivuilta ja omasta vakuutusyhtiöstä. Suuri osa pitkistä psykoterapioista toteutuu Kelan kuntoutuspsykoterapian tuella.

Kelan kuntoutuspsykoterapia

KELA korvaa 57,60€ / 45min 16-67-vuotiaiden yksilöpsykoterapiakäynnistä. Itselle maksettavaksi jäävä omavastuu riippuu siis terapeutin hintaveloituksesta.

Kela edellyttää vähintään 3 kuukautta kestävää arviointi- ja hoitojaksoa, ennen kuin terapiatuen hakeminen on mahdollista. Kelan tukea varten psykiatri laatii B-lausunnon. Asiakas itse täyttää oman hakemuksensa, jossa kuvaa omin sanoin ongelmiaan ja tavoitteitaan sekä etsii itselleen sopivan psykoterapeutin. Terapiatukea haetaan vuodeksi kerrallaan, ja sitä myönnetään korkeintaan kolmeksi vuodeksi.

3kk arviointijakso voi toteutua esim. psykiatrin vastaanotolla yksityisesti maksavana tai julkisen terveydenhuollon kautta. Alustavaan arvioon voin hakeutua terveyskeskuslääkärille. Mikäli oirehdinta on keskivaikeaa/vaikeaa ja täyttää erikoissairaanhoidon kriteerit, voi terveyskeskuksesta saada lähetteen psykiatriseen erikoissairaanhoitoon, jossa terapian tarvetta, terapian soveltuvuutta hoitomuodoksi ja hoidon ajankohtaisuutta arvioidaan tarkemmin. Myös työterveyshuollon tai oppilasterveydenhuollon kautta saatetaan tehdä arviointi- ja hoitojaksoja. Tarkista tilanne omasta työterveys-, tai oppilasterveydenhuollostasi.

Porthanintie 2
44500 Viitasaari
P. 0400540666
viitasaari@tasmahoito.fi
Katso kaikki yhteystietomme
Asematie 5
44800 Pihtipudas
P. 0400540666
ma-to 8-17
pe 8-15
tai sopimuksen mukaan
Tietosuojaseloste
Nettisivujen toteutus: